Giữa 1
giữa 2 Gữa 3 Giữa 4 Giữa 5

Cup và danh hiệu

   Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện hợp khối

 Nước thải bệnh viện là một trong những mối quan tâm, lo ngại sâu sắc đối với các nhà quản lý môi trường và xã hội vì chúng có thể gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và nguy hiểm đến đời sống con người.

Các thành phần chỉnh gây ô nhiễm trong môi trường do nước thải bệnh viện gây ra là các chất hữu cơ: các chất dĩnh dưỡng của nito (N), photpho(P), các chất rắn lơ lửng và các vi trùng, vi khuẩn gây bệnh. Các chất hữu cơ trong nước làm giảm lượng oxy hòa tan trong nước ảnh hưởng đến đời sống của động thực vật thủy sinh.

Theo phân loại của Tổ chức Môi trường thế giới, nước thải bệnh viện gây ô nhiễm mạnh có chỉ số nồng độ chất rắn tổng cộng 1.200mg/l, trong đó chất rắn lơ lửng là 350mg/l; tổng lượng các-bon hữu cơ 290mg/l, tổng phốt-pho (tính theo P) là 15mg/l và tổng ni-tơ 85mg/l; lượng vi khuẩn coliform từ 108 đến 109. 

Có rất nhiều phương pháp xử lý nước thải bệnh viện như: phương pháp sinh học hiếu khí, công nghệ hợp khối...Việc xử lý nước thải bằng côn nghệ hợp khối là công nghệ mới đang được triển khai rộng rãi.
 


 

Nguyên tắc của quá trình xử lý nước thải bệnh viện hợp khối là kết hợp các quá trình xử lí nước thải cơ bản ( sinh học hiếu khí, yếm khí, keo tụ...) để đạt được hiệu quả xử lý cao nhất. Hệ thống hợp khối thực hiện cùng một quá trình hiếu khí và yếm khí tạo nên hiệu quả xử lý nito và photpho cao. Việc sử dụng các chất keo tụ và các chế phẩm sinh học sẽ làm tăng hiệu xuất xử lý của toàn bộ quá trình. 

Hệ thống xử lý  nước thải bênh viện hợp khối có thể giảm tối đa diện tích cần sử dụng cho hệ thống xử lý nước thải mà vẫn đảm bảo tiêu chuẩn đầu ra của nước thải.

Việc áp dụng hệ thống hợp khối này sẽ đảm bảo loại trừ các chất ô nhiễm đạt tiêu chuẩn thải trước khi thải và môi trường, tiết kiệm chi phí đầu tư.
  Các Tin khác