Giữa 1
giữa 2 Gữa 3 Giữa 4 Giữa 5

Cup và danh hiệu

   Công nghệ màng - MBR trong xử lý nước thải

 
MBR - Membarane Bio - Reactor : Bể lọc sinh học bằng màng là quá trình xử lý nước thải kết hợp quá trình dùng màng với hệ thống bể sinh học để xử lý nước thải.

I. Sơ đồ công nghệ

II. Ưu điểm của công nghệ màng

- Không phải khử trùng do lượng coliform không thể xuyên qua màng.

- Không cần bể lắng.

- Kích thước bể nén bùn giảm đáng kể.

- Diện tích sử dụng cho công trình là nhỏ do chỉ sử dụng 01 bể phản ứng mà không cần bể lắng, lọc và khử trùng.

- Trong quá trình sử dụng màng có thể được sục rửa ngược 1 cách đơn giản.

- Lượng hóa chất sử dụng là không đáng kê.

- Có thể tự động hóa hoàn toàn.

 


  Các Tin khác