Giữa 1
giữa 2 Gữa 3 Giữa 4 Giữa 5

Cup và danh hiệu

Xử lý nước thải

Tư vấn xin giấy phép xả thải vào nguồn nước

Tư vấn xin giấy phép xả thải vào nguồn nước

 

Chi tiết »

Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện hợp khối

Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện hợp khối

 Nước thải bênh viện là một trong những mối quan tâm lo ngại sâu sắc nhất đối với những nhà quản lý môi trường và xã hội vì chúng là nguồn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và nguy hiểm đến đời sống con người.

Chi tiết »

Công nghệ xử lý nước thải công nghiệp chế biến thực phẩm

Công nghệ xử lý nước thải công nghiệp chế biến thực phẩm

 Nước thải từ các nhà máy mía thường được phân loại thành các loại sau đây: Nước thải loại 1: Là loại nước thải từ các cột tạo ra chân không ngưng tụ của thiết bị

Chi tiết »

Hệ thống xử lý nước thải mạ

Hệ thống xử lý nước thải mạ

 Nước thải của ngành xi mạ phát sinh không nhiều, nồng độ các chất hữu cơ thấp nhưng hàm lượng các kim loại nặng lại rất cao...

Chi tiết »

Công nghệ màng - MBR trong xử lý nước thải

Công nghệ màng - MBR trong xử lý nước thải

  MBR - Membarane Bio - Reactor : Bể lọc sinh học bằng màng là quá trình xử lý nước thải kết hợp quá trình dùng màng với hệ thống bể sinh học để xử lý nước thải. MBR - Membarane Bio - Reactor : Bể lọc sinh học bằng màng là quá trình xử lý nước thải kết hợp quá trình dùng màng với hệ thống bể sinh học để xử lý nước thải.

Chi tiết »

Xử lý nước thải công nghiệp dệt nhuộm bằng quá trình Peroxone

Xử lý nước thải công nghiệp dệt nhuộm bằng quá trình Peroxone

 Nước thải công nghiệp dệt nhuộm có độ kiềm, độ màu và hàm lượng các cht hữu cơ, tng chất rắn rất cao do sử dụng rất nhiều loại hóa cht trong quy trình công nghệ. Trong đó, độ màu là một trong các thành phân khó xử lý nhất. Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu xử lý màu và COD khó phân hủy sinh học (COD trơ) của nước thải dệt nhuộm khu công nghiệp dệt may Phố Nối (Hưng Yên) bằng các quá trình oxy hóa nâng cao (Advanced Oxidation Processes - AOPs) trên cơ sở ozone là quá trình Peroxone ở cấp độ thử nghiêm trên h thng Pilot Study đã đạt kết quả, có th nghiên cứu đề nâng lên quy mô sản xuất thực tế.

Chi tiết »

Công nghệ xử lý nước thải xi mạ

Công nghệ xử lý nước thải xi mạ

 Nước thải sản xuất được dẫn theo đường thoát nước riêng ra hệ thống xử lý nước thải. Dòng thải được đưa vào hầm tiếp nhận. Song chắn rác (SCR) được đặt tại đường ống trước hầm tiếp nhận nhằm loại bỏ các chất rắn có kích thước lớn như: giấy, gỗ, nilông, lá cây … để bảo vệ các máy móc thiết bị ở các công đoạn xử lý nước tiếp theo. Nước thải được bơm qua bể điều hòa.

Chi tiết »

Xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ hợp khối cho tòa nhà

Xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ hợp khối cho tòa nhà

  Xử lý nước thải sinh hoạt hiệu quả tại các tòa nhà 
bằng công nghệ hợp khối!

Chi tiết »