Giữa 1
giữa 2 Gữa 3 Giữa 4 Giữa 5

Cup và danh hiệu

   Khoan giếng công nghiệp công suất lớn

   -Công ty cổ phần phát triển công nghệ sinh phú chuyên cung cấp dịch vụ.

- Khai thác, khoan giếng khoan công nghiệp có công xuất từ 5 đến 200m3/h , lắp đặt thiết bị xử lý nước công nghiệp có công xuất từ 5 đến 5000m3/ngày đêm, lắp đặt dây truyền xử lý nước tinh khiết có công xuất từ 250L đến 10000L/h. 
- Tư vấn, khảo sát và lập phương án giúp cho các đơn vị triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả cao chi phi thấp nhất.  Các Tin khác