Giữa 1
giữa 2 Gữa 3 Giữa 4 Giữa 5

Cup và danh hiệu

   Hệ thống RO xử lý nước siêu tinh khiết cho ngành dược phẩm

 Công ty phát triển công nghệ Sinh Phú chuyên cung cấp giải pháp hoàn chỉnh cho xử  nướctheo yêu cầu tiêu chuẩn kĩ thuật.

 

Nước cấp qua giai đoạn tiền xử lýcho qua hệ thống RO hai cấp liên tiếp. Sau đó dẫn nước vàohệ thống với hệ thống EDI để cho ra sản phẩm nước siêu tinh khiết như mong muốn, phục vụ cho các ngành sản xuất cao: dược phẩm, vi điện tử, hóa mỹ phẩm...

         

Hệ thống được cung cấp tất cả cácthiết bị bằng cách sử dụng sản phẩm sau:
FRP: - Pentair

Hệ thống  ROMembrane: - DOW phim Tec / Hydranautics- Made in USA

Hệ thống tự động kéo nắp máy bơm: - Grundfoss

Máy áp suất tự động : - Advance / Pentair

Máy định lượng của hệ thống tự động: - Toshcon Jesco

Đường ống và phụ kiện- uPVC không chì / SS  316

 

HỆ THỐNG EDI- Electropure - Ion Pure - GE
  Các Tin khác