Giữa 1
giữa 2 Gữa 3 Giữa 4 Giữa 5

Cup và danh hiệu

Vỏ màng RO, UF


Liên hệ


 

Thông tin chi tiết

 
  •  Xuất xứ : PVC-Co nhập từ Pentair-Water (Mỹ)
  • Tên thương hiệu : Codeline, sản xuất tại Ấn Độ
  • Đặc điểm : cao áp, thấp áp, phù hợp nước mặn
Mã hàng
Quy cách
  Inox:
4x40
8x40
8x40 vi sinh
  Composite:
40E30N-1
40E30N-2
40E60N-1
40E60N-2
40E100N-1
40E100N-2
80S30N-1
80S30N-2
80S30N-3
80S60N-1
80S100N-1
80S100N-2

300psi, đầu inox 304
300psi, đầu inox 304
300psi, đầu inox 316, vi sinh

300psi, Codeline, USA, 1 màng
300psi, Codeline, USA, 2 màng 
600psi, Codeline, USA, 1 màng
600psi, Codeline, USA, 2 màng
1000psi, Codeline, USA, 1 màng
1000psi, Codeline, USA, 2 màng
300psi, Codeline, USA, 1 màng
300psi, Codeline, USA, 2 màng
300psi, Codeline, USA, 3 màng
600psi, Codeline, USA, 1 màng
1000psi, Codeline, USA, 1 màng
1000psi, Codeline, USA, 2 màng


  Các sản phẩm liên quan

Vỏ màng RO, UF
Vỏ màng RO, UF
Liên hệ
Màng RO, NF (Hàn Quốc)
Màng RO, NF (Hàn Quốc)
Liên hệ