Giữa 1
giữa 2 Gữa 3 Giữa 4 Giữa 5

Cup và danh hiệu

Màng RO, NF (Hàn Quốc)


Liên hệ


 

Thông tin chi tiết

     
  • Màng RO, NF (CSM)
  • Xuất xứ : PVC-Co nhập khẩu từ Woongjin (Hàn Quốc)
  • Công dụng : lọc giữ các ion trong nước, khử muối
  • Đặc điểm : cao áp, thấp áp, khử muối > 99%
  • Hạn dùng : tối thiểu 3 năm
Mã hàng
Quy cách
  RO
4040-BLF
4040-BE
4040-SR
8040-BLN
8040-BE
8040-FE
8040-SR

9,5 m3/ng; TDS < 500ppm; 7 kg/cm2
9,1 m3/ng; TDS < 10.000ppm; 15,5 kg/cm2
4,5 m3/ng; TDS < 32.000ppm; 55 kg/cm2
45,4 m3/ng; TDS < 1.500ppm; 10 kg/cm2
39,7 m3/ng; TDS < 10.000ppm; 15,5 kg/cm2
39,7 m3/ng; TDS < 10.000ppm; 15,5 kg/cm2
22,7 m3/ng; TDS < 32.000ppm; 55 kg/cm2
  NF
4040-90 NE
8040-90 NE

7,2 m3/ng; TDS < 2.000ppm; 5 kg/cm2
28,4 m3/ng; TDS < 2.000ppm; 5 kg/cm2


  Các sản phẩm liên quan

Vỏ màng RO, UF
Vỏ màng RO, UF
Liên hệ
Màng RO, NF (Hàn Quốc)
Màng RO, NF (Hàn Quốc)
Liên hệ