Giữa 1
giữa 2 Gữa 3 Giữa 4 Giữa 5

Cup và danh hiệu

Nhựa anion FFIP


Liên hệ


 

Thông tin chi tiết

 
  •  Xuất xứ : Nhập khẩu từ Ion Exchange (Ấn Độ)
  • Đặc điểm : dạng hạt, gốc Cl- 
  • Tương đương : MP62 (Lewatit)
  • Công dụng : khử mặn, sunfat, nitrat, kiềm, silicat và các anion khác
  • Hạn dùng : tối thiểu 3 năm, định kỳ tái sinh bằng xút
  • Đơn vị tính : lít
  • Tỷ trọng : 0,70 kg/lít
  • Đóng bao : 25 L (chuẩn)


  Các sản phẩm liên quan

Chất trợ lắng
Chất trợ lắng
Liên hệ
Cát mangan
Cát mangan
Liên hệ
Cát trắng
Cát trắng
Liên hệ
Đá nâng PH - LS
Đá nâng PH - LS
Liên hệ
Sỏi đỡ
Sỏi đỡ
Liên hệ
Hạt nổi PS
Hạt nổi PS
Liên hệ
Vật liệu đa năng ODM - 2F
Vật liệu đa năng ODM - 2F
Liên hệ
Đệm vi sinh dạng cầu (đệm cầu, giá thể vi sinh dạng cầu)SIDETECH
Đệm vi sinh dạng cầu (đệm cầu, giá thể vi sinh dạng cầu)SIDETECH
Liên hệ