Giữa 1
giữa 2 Gữa 3 Giữa 4 Giữa 5

Cup và danh hiệu

   Ứng dụng của Ozone trong chăn nuôi heo

Hiện nay, ở nước ta nhờ nền kinh tế phát triển mạnh nên thị trường thịt heo ngày càng mở rộng thêm. Nhớ đó mà nghề chăn nuôi heo mới có cơ hội tốt để phát triển mạnh hơn do mang lại nhiều lợi nhuận cho doanh nghiệp và người nuôi. Tuy nhiên, do sự tác động của ô nhiễm môi trường, tình hình dịch bệnh xảy ra ngày càng nghiêm trọng và lan rộng hơn. Nên doanh nghiệp và người nuôi cũng không ít rủi ro.

  Vì vậy, các doanh nghiệp, người nuôi luôn tìm những phương pháp kỹ thuật mới, cải tiến kỹ thuật nuôi,... nhằm nâng cao năng suất và chất lượng.

  Với phương châm nuôi theo qui trình sản xuất sạch, khép kín, công ty cổ phần phát triển công nghệ Sinh Phú  đã kết hợp với các nhà khoa học đưa ứng dụng kỹ thuật Ozone vào qui trình chăn nuôi nói chung và chăn nuôi heo nói riêng, và đã thu được một số kết quả khả quan.

-  Khả năng diệt khuẩn của Ozone

Vi khuẩn gây bệnh

Nồng độ Ozone

(ppm)

Nhiệt độ

(oC)

Thời gian

 (phút)

Hiệu suất

(%)

Traphylococcus aureus

0.5

25

0,25

100

Salmonella Typhimurium

0.5

25

0,25

100

S.flexneri

0.5

25

0,25

100

Echerichia coli

0.5

25

0,25

100

Echerichia coli

0.01

25

1

100

Echerichia coli

0.19

28

5

100

Echerichia coli

0.53

1

1

100

Echerichia coli

0.072

-

30

100

Echerichia coli

0.144

-

10

100

-  Khả năng diệt khuẩn của Ozone so với một số chất khử trùng

Chất tẩy

Vi khuẩn

đường ruột

Virus

Bào tử

Vi khuẩn

Nang bào tử

Ozonized water

0,01

1

2

10

Hypochlorous acid

0,2

5

100

100

Chlorite ions

20

200

1.000

1.000

Monochloramine (NH2Cl)

50

1.000

5.000

200

-  Khả năng Oxi hóa hoàn toàn của Ozone đối với một số hợp chất hữu cơ

Hợp chất hay phân tử

Sau xử lý

Vận tốc

Aromatic compounds

CO2 + H2O + O2

trung bình

Aliphatic compounds

CO2 + H2O + O2

trung bình

Formaldehyde

H2CO3 + CO2 + H2O

nhanh

Formic Acid

CO2 + H2O

                nhanh

Ethylene

CO2 + H2O

trung bình

Methan

CO2 + H2O

trung bình

Organic Acids

CO2 + H2O +  O2

nhanh

Sulphur compounds

CO2 + H2O + SO3 + O2

nhanh

Trichloroethylene

CO2 + H2O + HCl

nhanh

-  Khả năng khử mùi của Ozone

Hợp chất mang mùi

Nồng độ Ozone (ppm)

Hiệu suất (%)

Hydrogen sulfide

(Mùi trứng thối)

0.03

54

0.27

97

Methyl mercaptan

( Mùi bắp cải hư)

0.01

72

0.03

92

Methyl sulfide

( Mùi cống rãnh )

0.01

88

Methyl disulfide

0.02

65

Ammonia

( Mùi khai)

0.04

98

0.33

91

Trimethilamin

( Mùi tanh của cá)

0.02

80  Các Tin khác