Giữa 1
giữa 2 Gữa 3 Giữa 4 Giữa 5

Cup và danh hiệu

   Ứng dụng Ozone trong quá trình giết mổ

Một lò giết mổ động thực vật thì các vật dụng như: quần, áo, dao kéo, kiểm tra thịt, giữ lạnh, xử lý nấm móc, sản phẩm phụ. Cấu trúc của lò mổ, cống rãnh, nguồn nước, bố trí nơi chứa chất thải, và tất cả và tất cả những hoạt động khác phải đảm bảo đạt tiêu chuẩn, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường.

 • Ozone tham gia vào các hoạt đông của lò mổ: Gồm các bước sau:

-  Khu vực tập trung động vật

-  Khu vực giết mổ động vật

-  Vệ sinh dụng cụ, phương tiện

-  Xử lý bán thành phẩm

-  Khử mùi

-  Xử lý sản phẩm phụ

-  Xử lý chất cặn bã, diệt khuẩn, khử mùi

-  Xử lý nguồn nước thải từ lò mổ

 • Môi trường giết mổ

-  Vệ sinh sức  khỏe đông vật

  • Dùng nước ngâm Ozone làm vệ sinh cho đông vật trước khi tiến hành giết mổ, dội rửa khu vực tập trung gia súc.

  • Dùng nước ngậm Ozone rửa công cụ dùng cho gia cầm nhằm đảm bảo môi trường tốt cho động vật.

-  Sức khỏe và an toàn cho con người

  • Trong khu vực giết mổ thường bị trơn do dầu mở gây ảnh hưởng đến con người. Nước thải chứa chất hữu cơ và Nitrogen cũng như những mầm bệnh là vi khuẩn Samonella, Shigella, trúng ký sinh trùng, amip, nang bào. Dư lượng thuốc trừ sâu cũng hiện diện từ xử lý động vật và thức ăn của chúng. Tất cả những yếu tố trên gây ảnh hưởng trực tiếp cho người tham gia giết mổ và những người trong khu vực lân cận.

  • Để khắc phục những yếu tố và mối nguy hại đến con người và môi trường. Một số nơi đã sử dụng các chất sát trùng như Chlorin để khử trùng. Nhưng biện pháp hiệu quả và kinh tế là sử dụng nước ngậm Ozone và khí Ozone trong việc khử trùng.

-  Nước sử dụng và nước thải

  • Những nơi giết mổ cần khối lượng lớn nước để rửa thịt và khu vực giết mổ. Nước thải ra sau quá trình giết mổ bị ô nhiễm do mỡ, chất thải, máu đông vật và bất kỳ một chất tẩy rửa nào. Lượng nước này cần phải được xử lý và các cống rãnh cần phải được thường xuyên dội rửa các chất gây ô nhiễm.

  • Dùng khi Ozone và nước ngậm Ozone dội rửa và phun khí vào cống rãnh thường xuyên.

-  Quản lý nước

  • Trong môi trường giết mổ giải phóng một số chất vào không khí những mùi như: Chlorofluocacbons ( CFCs ), khí độc.

  • Nguồn chính gây ra mùi trong không khí:

+  Hóa chất

+  Phụ gia

+  Những sản phẩm phụ của động vật

+  Chất thải động vật

+  Những chất chưa chế biến, các chất thải rắn

+  Nước chưa xử lý

Với khả năng khử mùi hữu cơ hữu hiệu của Ozone, đối với Amoniac hiệu suất khử đạt 98% và nhiều mùi khác rất hiệu quả.

 • Kết luận

Trong quá trình giết mổ cần phải đảm bảo các  chỉ tiêu mà nhà nước đã đặt ra. trong đó, vấn đề về sức khỏe và môi trường được quan tâm hàng đầu . Như vậy, với công nghệ ứng dụng  Ozone vào qui trình giết mổ nhằm góp phần đạt được những chỉ tiêu đề ra.  Các Tin khác