Giữa 1
giữa 2 Gữa 3 Giữa 4 Giữa 5

Cup và danh hiệu

Ứng dụng công nghệ

Ứng dụng của Ozone trong chăn nuôi heo

Ứng dụng của Ozone trong chăn nuôi heo

 

Chi tiết »

Quy trình ứng dụng Ozone trong chăn nuôi bò

Quy trình ứng dụng Ozone trong chăn nuôi bò

 

Chi tiết »

Ứng dụng Ozone trong quá trình giết mổ

Ứng dụng Ozone trong quá trình giết mổ

 

Chi tiết »

Ứng dụng của Ozone trong kỹ thuật cá cảnh và cá giống

Ứng dụng của Ozone trong kỹ thuật cá cảnh và cá giống

 

Chi tiết »

Kỹ thuật Ozone trong chế biến thủy sản

Kỹ thuật Ozone trong chế biến thủy sản

 

Chi tiết »

Ứng dụng của Ozone trong kỹ thuật trồng nấm

Ứng dụng của Ozone trong kỹ thuật trồng nấm

 

Chi tiết »

Ozone trong xử lý không khí khu thực phẩm & khu ăn uống

Ozone trong xử lý không khí khu thực phẩm & khu ăn uống

 

Chi tiết »

Ozone và những ứng dụng không ngờ tới

Ozone và những ứng dụng không ngờ tới

 

Chi tiết »

Ozone ứng dụng trong y tế - dược phẩm

Ozone ứng dụng trong y tế - dược phẩm

 Đặc tính oxy hóa của Ozone là có khả năng oxy hóa rất mạnh, mạnh hơn 8 lần của Flo và 10 lần của Clo.

Chi tiết »