Giữa 1
giữa 2 Gữa 3 Giữa 4 Giữa 5

Cup và danh hiệu

Hóa chất rửa màng RO


Liên hệ


 

Thông tin chi tiết

 I. Ứng dụng

Hóa chất giúp sục rửa màng lọc RO giúp làm sạch và phục hồi lại lưu lượng nước như mức ban đầu.

Rửa các chất hữu cơ bám tắc màng.

Rửa vi sinh vật gây mùi.

Hóa chất an toàn cho ngành nước, không làm hư máy móc, không ảnh hưởng đến chất lượng nước.

II. Thông số

- Mầu: trắng

- Dạng: bột

- Hạn sử dụng: 6 tháng.

- Đóng gói: 1kg


  Các sản phẩm liên quan

Chất keo tụ PAC
Chất keo tụ PAC
Liên hệ
Hóa chất rửa màng RO
Hóa chất rửa màng RO
Liên hệ